Макарон

Къси изделия


Тази форма е най-често срещана и консумирана (наред със спагетите) по Българските ширини. Нуждата от представяне и описание е излишна, имайки в предвид, че същото наименование се използва в почти всички славянски страни и описва съвкупността на изделията от тесто познати в Италия като паста („pasta“).

Галерия