Звездички

За супи


Разновидност на кускусът във формата на звездичка.             

Галерия